Sản phẩm diệt mối

Thuốc diệt mối Termifos 50EC

Thuốc diệt mối Termifos 50EC

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc phòng mối đất nền PMS

Thuốc phòng mối đất nền PMS

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc Diệt Mối K – Othrine 10 ULV

Thuốc Diệt Mối K – Othrine 10 ULV

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc ngâm tẩm chống mối mọt

Thuốc ngâm tẩm chống mối mọt

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc diệt mối Chlorpyrifos

Thuốc diệt mối Chlorpyrifos

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc Trừ Mối M4

Thuốc Trừ Mối M4

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc diệt mối LENTRECK

Thuốc diệt mối LENTRECK

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc trừ mối Mapsedan 48EC

Thuốc trừ mối Mapsedan 48EC

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc diệt mối lây nhiễm -PMC 90

Thuốc diệt mối lây nhiễm -PMC 90

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc trừ mối Mapsedan 48EC

Thuốc trừ mối Mapsedan 48EC

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc diệt mối PMS 100

Thuốc diệt mối PMS 100

Giá: Vui lòng liên hệ
Thuốc diệt mối PMS 100
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Thuốc trừ mối Mapsedan 48EC
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Thuốc trừ mối chuyên dụng cho công trình xây dựng và vườn cây. 

Thuốc diệt mối LENFOS 50 EC - ANH QUỐC
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Thuốc trừ mối cho công trình xây dựng Sản xuất: Anh Quốc

Thuốc diệt mối lây nhiễm -PMC 90
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Trước hết phải nhử để mối thợ xuất hiện nhiều, tập trung.

Thuốc diệt mối, phòng chống mối cho cấu kiện gỗ - CISLIN 2.5 EC
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Cislin bảo vệ gỗ được sản xuất để phòng chống dài hạn các loại sâu mọt tấn công gỗ

Từ lúc cây được đốn và suốt thời gian các sản phẩm gỗ được sử dụng, gỗ có thể trở thành mục tiêu của nhiều loài côn trùng khiến không còn thích hợp để sử dụng hoặc bị huỷ hoại hoàn toàn.

Thuốc trừ mối Mapsedan 48EC
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Thuốc trừ mối chuyên dụng cho công trình xây dựng và vườn cây. 

Thuốc diệt mối LENTRECK
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Thuốc Trừ Mối M4
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Thuốc diệt mối Chlorpyrifos
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Hóa chất diệt trừ mối mọt Cislin 2.5EC
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Thuốc ngâm tẩm chống mối mọt
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Thuốc Diệt Mối K – Othrine 10 ULV
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Thuốc phòng mối đất nền PMS
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Thuốc diệt mối Termifos 50EC
Vui lòng liên hệ
Có hàng